Objednávky posielame. Pre vrátené veci pošleme kuriéra. Vrátiť môžete do 365 dní.
» Premium Service

Premium Service - ukončeno 17.6.2020

Zhrnutie najdôležitejších informácií

 • Premium Service je poskytovaný po dobu jedného roku od okamihu kúpy hodiniek za úplatu, rovnajúcu sa 10% z obstarávacej ceny tovaru. Pri nákupe hodiniek v cene nad 80 eur s DPH ho obdržíte zadarmo
 • S Premium Service získavate:
  1. Vykonanie opravy hodiniek v prípade ich mechanického poškodenia, ktoré obmedzuje ich funkčnosť za cenu rovnajúcu sa 20% obvyklej ceny takéto opravy
  2. Vykonanie servisu hodiniek
  3. Výmenu batérie zadarmo
  4. Tlakovú skúšku zadarmo
  5. Úpravy remienku zadarmo
 • Ak si Premium Service neprajete, stačí jedným kliknutím odobrať službu z nákupného košíku alebo informovať obsluhu pri nákupe na predajni

Plné znenie podmienok záruky Premium Service

1. Nad rámec zákonnej záruky poskytuje predajca na tovar, ktorého cena prevyšuje sumu 80 eur jednoročný servis na mechanické poškodenie tovaru (ĎALEJ LEN PREMIUM SERVICE) v tomto rozsahu:

a) na mechanické poškodenie dodaného tovaru, ktorý obmedzuje jeho funkčnosť

2) PREMIUM SERVICE, špecifikovaný pod bodom a) tohto článku sa nevzťahuje najmä na:

 • mechanické poškodenie remienku a drobné odreniny sklíčka, plášťa hodiniek či iné mechanické poškodenie, ktoré neobmedzuje funkčnosť dodaného tovaru

3) V prípade uplatnenia záruky PREMIUM SERVICE, špecifikované pod bodom a) tohto článku sa predávajúci zaväzuje poskytnúť opravu poškodeného tovaru a znášať náklady na vykonanie tejto opravy do výšky 80% nákladov (20% nákladov znáša kupujúci). Ak predpokladané náklady na opravu presiahnu 50% hodnoty nadobudnutého tovaru, nie je predávajúci povinný opravu vykonať. V takomto prípade však má kupujúci nárok na poukaz na nákup nových hodiniek v internetovom obchode hodinky-365 v hodnote 80% obstarávacej ceny pôvodných hodiniek.

Nad rámec plnenia, špecifikovaného zhora sa predávajúci zaväzuje po dobu trvania PREMIUM SERVICE poskytovať kupujúcemu nasledujúce služby:

 • výmenu batérie zadarmo

 • tlakovú skúšku zadarmo

 • úpravu remienku zadarmo

 • servis hodiniek zadarmo

4) PREMIUM SERVICE je možné na tovar, ktorého obstarávacia cena je nižšia než 80 eur dokúpiť za čiastku 10% z obstarávacej ceny tovaru.