» Reklamácia tovaru v záručnej dobe

Reklamácia tovaru

1. Vyplnením polí nižšie sa dostanete na detail objednávky, kde tlačidlom "reklamovať" zahájite reklamačný proces a budete poučení o ďalšom postupe

alebo

2. Vyplňte tento formulár (priložte k reklamovanému tovaru)

Tovar spolu so záručným listom potom pošlite do 14-tich dní na adresu: Safe Trade sro, Sirotčí 605/10, 703 00 Ostrava-Vítkovice. Zásielku neposielajte na dobierku, nebude prijatá, ďakujeme. Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30-tich dní od prevzatia tovaru. V prípade nevybavenia reklamácie v tejto lehote má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy. Kompletné znenie obchodných podmienok nájdete tu.

Váš e-mail uvedený v objednávke
Nájdete vľavo hore na faktúre.
Vyplňte tu len email a my Vám naň pošleme zoznam Vašich objednávok.