» Vrátenie tovaru

Vrátenie alebo výmena tovaru

Tovar zakúpený u nás (hodinky-365.sk) môžete bez udania dôvodu vrátiť, alebo vymeniť za iný tovar. Podmienkou je, že tovar nesmie javiť žiadne známky používania.

Lehotu pre vrátenie sme u vybraného tovaru predĺžili na 365 dní. Ostatný tovar má lehotu pre vrátenie štandardných 14 dní. Túto informáciu vždy nájdete na vašej faktúre. Pokiaľ už faktúru nemáte, nič sa nedeje, všetko dohľadáme v našom systéme.

Pokiaľ sme vám pri nákupe účtovali poštovné, prípadne aj dobierku, oba poplatky vám vrátime spolu s cenou tovaru.

Výnimky:
Kupujúci nemôže odstúpiť v prípadoch uvedených v ustanovení § 1837 OZ, právo na odstúpenie od
zmluvy nemožno uplatniť najmä u zmlúv:

  • na dodávku tovaru vyrobeného podľa požiadaviek kupujúceho alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám;
  • o poskytovaní služieb, ak boli v plnom rozsahu poskytnuté, v prípade plnenia za úplatu, iba pokiaľ započalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty pre odstúpenie a podnikateľ pred uzavretím zmluvy poučil kupujúceho, že poskytnutím plnenia zaniká právo odstúpiť od zmluvy; (napr. darčekové balenie, gravírovanie, leštenie, hodinárske služby a nalepenie ochranného skla ani hodnotu takto nalepeného skla).

Proces vrátenia môžete zahájiť online, pomocou formulára pod týmto textom, alebo vytlačením a vyplnením dokumentu pre vrátenie tovaru, ktorý potom spolu so záručným listom pošlite do 14-tich dní na adresu:

Hodinky 365 s.r.o.
Sirotčí 605/10
703 00 Ostrava-Vítkovice

Váš e-mail uvedený v objednávke
Nájdete vľavo hore na faktúre.
Vyplňte tu len email a my Vám naň pošleme zoznam Vašich objednávok.

V prípade odstúpenia od zmluvy budú peniaze kupujúcemu vrátené rovnakým spôsobom, akým bola objednávka uhradená.

Peniaze budú vrátené v súlade so zákonom do 14 dní od odstúpenia od zmluvy a doručenia vráteného tovaru. Zákazníkovi budú vrátené aj náklady na poštovné, ktoré zaplatil v súvislosti s doručením objednávky na ním zvolenú adresu/odberné miesto. Náklady na vrátenie tovaru späť predávajúcemu znáša zákazník.

Ak spotrebiteľ zaplatil za tovar vopred a predávajúci nemôže objednávku vybaviť, predávajúci o tom informuje kupujúceho telefonicky alebo e-mailom uvedeným v objednávke. Finančné prostriedky budú následne vrátené na bankový účet kupujúceho do 7 dní od oznámenia.

Ak objednávka obsahovala viacero položiek, nie je potrebné vrátiť všetky položky, ale len tú, s ktorou zákazník nie je spokojný. Zároveň však platí, že ak objednávka obsahovala darček priamo súvisiaci s vráteným tovarom alebo s hodnotou objednávky, zákazník musí vrátiť aj tento darček.

Podmienky odstúpenia od zmluvy

  • Tovar nesmie byť poškodený a nesmie vykazovať známky používania. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je zaobchádzanie nevyhnutné na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Napríklad v prípade hodiniek možno povahu, vlastnosti a funkčnosť hodiniek overiť ich vyskúšaním na ruke. Poškodenie spôsobené nosením hodiniek, či už doma alebo v bežnom živote (škrabance) však už znižuje hodnotu hodiniek a predávajúci je oprávnený v zmysle zákona 89/2012 Z. z. Občianskeho zákonníka znížiť hodnotu o sumu, ktorú za takýto tovar zákazníkovi vráti.
  • Tovar, pri ktorom chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, nesmie byť zaslaný späť na dobierku. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať dobierku.